Polityka prywatności i cookies

Zmiana ustawień cookies

Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili możesz je wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron. Oto jak zmienić ustawienia polityki cookies w  przeglądarkach:

 

Mozilla Firefox
Na pasku menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. W zakładce „Prywatność” możesz wybrać, czy chcesz zupełnie zrezygnować z wykorzystania cookies, czy też usunąć je dla pojedynczej witryny.


Microsoft Internet Explorer
Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”. Następnie przejdź do karty „Prywatność”, w której za pomocą suwaka możesz ustawiać ogólne zalecenia dla plików cookies. Ustawienia dla pojedynczych witryn zmienisz w menu ”Witryny”.

 

Google Chrome
Wywołaj menu klikając przycisk z trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki. Najedź kursorem na pole narzędzia, a w nowym oknie menu kliknij pole „Wyczyść dane przeglądarki”. Możesz w ten sposób usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w określonym przedziale czasowym, lub też kliknąć link „Więcej informacji” gdzie krok po kroku uzyskasz informacje na temat usuwania pojedynczych plików cookies.

 

Opera
Kliknij przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym oknie przeglądarki i wybierz zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania”. W tym oknie możesz usunąć zainstalowane już pliki cookies lub wybrać pole „Zarządzaj ciasteczkami” pozwalające na usunięcie pojedynczych cookies.


Apple Safari
W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”, w której zmienić można szczegółowe ustawienia plików cookies.

 

Pytania i kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt na adres kamila@mojaterapia.com.pl

Witryna zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony www.mojaterapia.com.pl przez cookies oraz adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwisu, w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu przedsiębiorstwa - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze z właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników. Jako administrator danych osobowych użytkowników możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

mojaterapia.com.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy co jakiś czas otrzymują od nas informacje na temat nowych produktów, spotkań w grupach tematycznych, warsztatów czy promocji.

Ta strona wykorzystuje cookies. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich wykorzystanie Więcej...